Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
Українською | In English

Клесов Олег Іванович

Професор, завідувач кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей

Клесов Олег Іванович

Працює в КПІ з 1990 року

Викладає на факультетах: ФМФ

Дисципліни:
Граничні теореми для випадкових процесів (аспіранти)
Узагальнені процеси відновлення (аспіранти)
Рандомізовані алгоритми (магістри)
Фінансова математика фондового ринку (магістри)
Застосування правильно змінних функцій в теорії ймовірностей (магістри)
Імовірнісна теорія чисел та елементи криптографії (бакалаври)

Сторінка викладача в системі Інтелект

Список публікацій в Google Scholar

Розклад занять на rozklad.kpi.ua

Освіта:

Київський держ. університет, 1977 р.

Науковий ступінь:

Доктор фіз.-мат. наук, 01.01.05 Теорія ймовірностей та мат. статистика, 13.03.2002р.

Вчене звання:

Професор, 16.12.2004р.

Останні методичні праці:

- Елементарна теорія чисел та елементи криптографії, TBiMC, Київ, 2016, 412 стор.
http://matan.kpi.ua/media/publications/klesov2016-crypto-book(intro).pdf

- Граничні теореми для кратних сум випадкових величин, TBiMC, Київ, 2014, 404 стор.
http://matan.kpi.ua/media/publications/klesov2013-limit-theorems.chapter1.pdf

- Псевдо-регулярно змінні функції та узагальнені процеси відновлення, ТВіМС, Київ, 2012 (спільно з В.В.Булдигіним, К.-Х.Індлекофером, Й.Г.Штайнебахом) 450 стор.
http://matan.kpi.ua/media/publications/biks2012.pdf

- Вибрані питання теорії ймовірностей та математичної статистики, ТВіМС, Київ, 2010, 244 стор.
http://matan.kpi.ua/media/publications/klesov2013-tvms.pdf

Останні наукові праці:

- V.V. Buldygin, K.-H. Indlekofer, O.I. Klesov, J.G. Steinebach, Pseudo-Regularly Varying Functions and Generalized Renewal Processes (pdf)

- O.I. Klesov and I. Molchanov, Moment conditions in strong laws of large numbers for multiple sums and random measures, Stat. Probab. Lett., 131 (2017), 56-63

- P. Doukhan, O.I. Klesov and J. Steinebach, Strong laws of large numbers in an $F^\alpha$-scheme, in book "Festschrift dedicated to 65th birthday of Prof. Paul Deheuvels", Springer, 2015.

- O.I. Klesov, Limit Theorems for Multi-Indexed Sums of Random Variables, Springer, Berlin, 2014 485+xviii pages (pdf)

Див. весь список

Нагороди:

Грамота Вченої Ради НТУУ “КПІ”;

Диплом ІІ ступеня лауреата конкурсу на кращий дипломний проект за керівництво дипломним проектуванням 21.05.2009 р.;

2011 - „Викладач–Дослідник НТУУ КПІ;

Переможець університетського конкурсу в 2014 р. на кращий підручник, монографію, навчальний посібник;

Заслужений працівник освіти України (2019 р.)

Інші досягнення:

Академік Академії наук вищої школи України;

Статтю про О.І.Клесова включено в Енциклопедію сучасної України, т. 13, стор. 288-289