Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
Українською | In English

Ординська Зоя Павлівна

Доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей

Ординська Зоя Павлівна

Працює в КПІ з 1969 року

Викладає на факультетах: ФІОТ, ФМФ

Дисципліни:
Математика для економістів: вища математика – ФММ, спеціальність: маркетинг, економіка підприємства, міжнародна економіка);
математичний аналіз – ФІОТ, спеціальність: комп’ютерна інженерія;
методика розв’язування задач з вищої математики – ФМФ, спеціальність: математика

Сторінка викладача в системі Інтелект

Список публікацій в Google Scholar

Розклад занять на rozklad.kpi.ua

Освіта:

Київський державний педагогічний інститут ім.Горького, 1962р., фізико-математичний факультет, спеціальність: математика, креслення; кваліфікація: вчитель математики, креслення та астрономії; диплом з відзнакою

Науковий ступінь:

Кандидат фізико-математичний наук 01.01.02 Диференціальні рівняння, 1977р., „Інваріантні тороїдальні многовиди систем із запізненням”

Вчене звання:

Доцент кафедри вищої математики, 1981р.

Основні наукові інтереси:

Дослідження багаточастотних коливань реальних систем з післядією, математичний опис яких призводить до систем диференціальних рівнянь із запізненням.

Останні методичні праці:

1. Вища математика: Конспект лекцій для студентів фінансово –економічного профілю // К., НТУУ “КПІ”, ВПК “Політехніка”, 2008, 200с. (співавтори: Булдигін В.В., Репета Л.А.)

2. Вища математика. Збірник індивідуальних завдань та зразки розв’язків для студентів фінансово-економічного профілю // К., НТУУ “КПІ”, ВПІ ВПК “Політехніка”, 2010, 266с. (співавтори: Булдигін В.В., Репета Л.А.)

3. Вища математика. Теорія, приклади, задачі для розв’язування : Посібник для студентів фінансово–економічного профілю. – К.: НТУУ “КПІ”, 2012. – 215с. співавтори: Булдигін В.В., Репета Л.А.)

4. Дистанційний курс “Вища математика” для студентів економічних спеціальностей.
Затв. метод. радою НТУУ «КПІ», пр. №7 від 21.03.2013
http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/course/view.php?id=540

Останні наукові праці:

1. З.П. Ординська, Умови існування інваріатного тору системи з відхиленням аргумента // Всеукраїнська літня науково-методична математична школа «Математичний аналіз та теорія ймовірностей», Плюти; 4-7 липня 2013р.

2. З.П. Ординська, Про застосування операційного числення при розв’язанні диференціальних рівнянь з відхиленням аргументу // Міжнародна науково-практична конференція „Математика в сучасному технічному університеті, Київ, НТУУ "КПІ";19-21 квітня 2013 р., с.99-102.

3. З.П. Ординська, Л.А. Репета, Про використання дистанційного курсу „Вища математика”// Міжнародна науково-практична конференція „Математика в сучасному технічному університеті, Київ, НТУУ "КПІ";19-21 квітня 2013 р., с. 305-309.

4. Ординська З. П., Полторацький М. В. Приклади розв’язування задач на тему: «Знаходження локального та умовного екстремумів функцій багатьох змінних» (із досвіду роботи) // ІІ Міжнародна науково-практична конференція „Математика в сучасному технічному університеті, Київ, НТУУ "КПІ"; 20-21 грудня 2013 р.,. с.191 http://matan.kpi.ua/uk/mathmodtu-conf-december2013.html

Нагороди:

Знак „Відмінник освіти України” (2001);

почесний знак профкому НТУУ „КПІ” „100 років КПІ”;

медаль „Ветеран труда”;

подяка міського голови м.Києва за багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм від 2002р. з врученням цінного подарунка