Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
Українською | In English

Орловський Ігор Володимирович

Доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей

Орловський Ігор Володимирович

Працює в КПІ з 2004 року

Викладає на факультетах: ФІОТ, ФМФ

Дисципліни:
Лінійна алгебра та аналітична геометрія, Вища математика, математичний аналіз (ФІОТ)

Сторінка викладача в системі Інтелект

Список публікацій в Google Scholar

Розклад занять на rozklad.kpi.ua

Освіта:

University of Southampton, 2000, Department of mathematical studies, Mathematics, Master of mathematics;
НТУУ «КПІ», 2002 р., ФМФ, Математика, Магістр математики;
Університет економіки та права «КРОК», 2004 р., факультет післядипломної освіти, Економіка підприємства, економіст

Науковий ступінь:

Кандидат фіз.-мат. наук за спеціальністю «Теорія ймовірностей і математична статистика 010105», 2007 р., „Асимптотичні властивості М-оцінок параметрів нелінійних моделей регресії”

Останні методичні праці:

Див. весь список

Математичні олімпіади - 2014 : Метод. вказівки до розв’язання задач для студ. усіх форм навчання // Уклад.: А.Б. Ільєнко, І.В. Орловський. – К.: НТУУ «КПІ». – 2015. – 60 с.

Математичні олімпіади - 2015 : Метод.вказівки до розв'яз. задач для студ. усіх форм навчання // Уклад.: А.Б. Ільєнко, І.В. Орловський. - К.: НТУУ «КПІ» , Електронне навчальне видання, свідоцтво № 170220173. - 2017. - 52 с.

Елементи лінійної алгебри. Дистанційний курс // Автори-розробники: С.В. Боднарчук, М.К. Ільєнко, З.П. Ординська, І.В. Орловський, В.В. Павленков, О.А. Тимошенко. – Сертифікат НМП № 5105. – 2017.

Останні наукові праці:

Див. весь список

Іванов О. В., Орловський І. В. Великі відхилення оцінки найменших квадратів параметрів регресії із стаціонарним субгауссівським шумом // Вісімнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука. - 7–10 жовтня, 2017. – Луцьк-Київ. – т. 2. – С. 44-48.

Орловський І. В., Кулумбегова Т. А. Консистентність оцінки Уітла параметрів спектральної щільності лінійного випадкового шуму в нелінійній регресії // Вісімнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука. - 7–10 жовтня, 2017. – Луцьк-Київ. – т. 2. – С. 70-72.

Алєксєєва І. В., Орловський І. В., Сорокіна Ю. В. Покрокові тести з курсу «Методи математичної економіки» // Вісімнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука. - 7–10 жовтня, 2017. – Луцьк-Київ. – т. 2. – С. 168-170.

Нагороди:

4 почесні грамоти Вченої ради НТУУ «КПІ» та Почесна відзнака Вченої Ради НТУУ «КПІ»