Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
Українською | In English

Репета Леся Анатоліївна

Доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей

Репета Леся Анатоліївна

Працює в КПІ з 1988 року

Викладає на факультетах: ФБМІ, ФІОТ

Дисципліни:
Викладає Вищу математику на факультеті ММІФ (спеціальності – комп’ютерні науки, приладобудування, біомедична інженерія), ФІОТ (спеціальності – системне програмування, системна інженерія), ФММ

Сторінка викладача в системі Інтелект

Список публікацій в Google Scholar

Розклад занять на rozklad.kpi.ua

Освіта:

Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка у 1984р. за спеціальністю математика. Присвоєно кваліфікацію математик. Викладач.

Науковий ступінь:

Кандидат фіз.- мат. наук 1995р., тема дисертації «Наближення $(\psi,\beta)$ диференційованих функцій, визначених на всій дійсній осі, лінійними операторами»

Вчене звання:

Доцент 2005р.

Останні методичні праці:

Див. весь список

27. Ординська З.П., Репета Л. А. Дистанційний курс “Вища математика” для студентів економічних спеціальностей// http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/course/view.php?id=540, Сертифікат УІІТО № 3373 , протокол №7 від 21.03.2013, 9,9Мбайт

28. Дем’яненко О.О., Репета Л.А. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи зі збереження знань за перший семестр для студентів технічних факультетів//http//matan.kpi.ua/public/files/demyanenko 2013.

29. Дем’яненко О.О., Репета Л.А. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Методичні вказівки до вивчення теоретичного курсу для студентів першого курсу технічних факультетів//http//matan.kpi.ua/public/files/demyanenko 2013.

Останні наукові праці:

Див. весь список

10. Репета В.К., Репета Л. А. Про ще один метод розв’язування лінійних неоднорідних

диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами//Міжнародна науково-практична конференція “Математика в сучасному технічному університеті”, 19-20 квітня 2013р., Київ: Матеріали конф. - К.: НТУУ “КПІ”, 2013.

11. Репета В.К., Репета Л. А. Про застосування квадратичних функцій до розв’язання деяких задач аналітичної геометрії//Друга міжнародна науково-практична конференція “Математика в сучасному технічному університеті”, 20-21 грудня 2013р., Київ: Матеріали конф. - К.: НТУУ “КПІ”, 2013.