Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
Українською | In English

Симчук Ярослав Вікторович

Доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей

Симчук Ярослав Вікторович

Працює в КПІ з 2009 року

Викладає на факультетах: ФЕЛ, ФМФ

Дисципліни:
Аналітична геометрія (ФЕЛ / акустичні засоби та системи; аудіо-, відео- та кінотехніка; електронні системи; фізична та біомедична електроніка)
Математичний аналіз (ФЕЛ / аудіо-, відео- та кінотехніка; мікро- та наноелектронні прилади і пристрої; електронні прилади та пристрої)

Сторінка викладача в системі Інтелект

Список публікацій в Google Scholar

Розклад занять на rozklad.kpi.ua

Освіта:

НТУУ “КПІ”, 2004, ФМФ; спеціальність − математика; кваліфікація − математик, викладач математики та інформатики.

Науковий ступінь:

Кандидат фізико-математичних наук, 2008; спеціальність: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла; Тема дисертації: «Особливості поширення циліндричних хвиль в гіперпружних матеріалах з внутрішньою структурою»

Основні наукові інтереси:

Поширення циліндричних хвиль в матеріалах з внутрішньою структурою

Останні методичні праці:

1. Елементарна математика. Методичні вказівки до проведення контролю знань для студентів 1-го курсу / Уклад.: Буценко Ю.П., Дрозд В.В., Дем’яненко О.О., Жданова В.В., Задерей Н.М., Мамса К.Ю., Нефьодова Г.Д., Симчук Я.В. − К.: НТУУ «КПІ», 2011.− 24с.

2. Математичний аналіз-3. Диференціальне та інтегральне числення. Методичні вказівки до проведення контролю знань для студентів 2-го курсу технічних факультетів / Уклад.: Буценко Ю.П., Дрозд В.В., Дем’яненко О.О., Жданова В.В., Задерей Н.М., Мамса К.Ю., Нефьодова Г.Д., Симчук Я.В. − К.: НТУУ «КПІ», 2011.− 44с.

3. Методичні вказівки до модульної контрольної роботи (МКР-1) „Векторна алгебра. Аналітична геометрія.” для студентів технічних спеціальностей /Укл. Ю.П. Буценко, К.Ю. Мамса, О.О. Дем’яненко, Я.В. Симчук.− К. НТУУ “КПІ”, 2012. (Електронне видання http://matan.kpi.ua/public/files/bucenko-mamsa-demianenko-simchuk_mkr1-va-ag.pdf) – 29с.

4. Вступ до теорії рівнянь математичної фізики. Методичні вказівки / Укладачі: Ю.П. Буценко, Н.М. Задерей, Г.Д. Нефьодова, Я.В. Симчук – К. НТУУ “КПІ”, 2012. (Електронне видання http://matan.kpi.ua/public/files/bucenko-zaderey-nefyodova-simchuk_vstup-do-rmf.pdf) – 56 с.

Останні наукові праці:

Див. весь список

23. Симчук Я.В., Приз С. М. О линейной структурной теории изотропной трехкомпонентной смеси Прикл. механика. – 2010. – 47, N 7.

24. Симчук Я.В., Система нелінійних рівнянь руху для циліндричних хвиль XIІІ міжнародна наукова конференція ім. М. Кравчука.- Київ, 2010. −.Т.1.

25. Симчук Я.В., Точне аналітичне представлення розв'язку нелінійного рівняння руху для циліндричних хвиль XIV міжнародна наукова конференція ім. М. Кравчука.- Київ, 2012 −.Т.1.