Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Освітньо-професійна програма «Страхова та фінансова математика»

12.05.2014 Вчена Рада НТУУ «КПІ» прийняла рішення про відкриття спеціалізації «Страхова та фінансова математика» на кафедрі математичного аналізу та теорії ймовірностей.

Детальніше про професію актуарія:
http://www.actuaries.org.uk/become-actuary/what-actuary

Відео про спеціальність