Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Українсько-німецький науковий проект

„Empirische Versionen von vollstandiger Konvergenz mit Anwendungen in der Statistik”

 

ПІДТРИМАНО Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Germany)

НОМЕР РЕЄСТРАЦІЇ GZ: STA 711/1-1

 

КЕРІВНИКИ: 

проф. У. Штадтмюллер (Ульм)
проф. О.І.Клесов (НТУУ КПІ”)

 

 

Завданням проекту є дослідження властивостей нового емпіричного типу повної збіжності. Українська та німецька групи активно співпрацюють над виконанням завдань проекту: в 2013 відбулися 3 візити німецьких колег до Києва та 3 візити українських фахівців до Ульма.

 

В серпні 2013 року була організована спільна німецько-українська конференція, на якій сторони обговорили поточні досягнення та скорегували плани подальших досліджень. На цій конференції з доповідями виступили 8 аспірантів та молодих вчених кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей.

 

Результати досліджень за проектом опубліковано в статті

O. I. Klesov and U. Stadtműller, Existence of moments in the Hsu--Robbins--Erdös theorem,

Annales Univ. Sci. Budapest., Sect. Comp. (2013), 39, 271-278.

Кілька інших статей подано до провідних математичних журналів.