Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

До ювілею З.П. Ординської

Наприкінці січня свій 80-річний ювілей відзначила доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей, к.ф.-м.н. Зоя Павлівна Ординська. Фактично весь трудовий шлях Зоя Павлівна пройшла разом з нашим університетом.  Вона неодноразово була заступником голови предметної комісії з математики по вступу до КПІ, приймаючи активну участь у підготовці та проведенні вступних екзаменів з мате­ма­ти­ки. Зоя Павлівна протягом багатьох років була членом профкому КПІ та профоргом кафедри. З моменту створення фізико-математичного факультету й до цього часу вона є вченим секретарем ради ФМФ, заступником завідувача кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей.


Висловлюючи щирі вітання та найкращі побажання доброго здоров'я, здійснення творчих задумів та звершень, хочеться розповісти про цю багатогранну, невтомну, енергійну людину.


Зоя Павлівна народилася в родині педагога і з самого дитинства захоплювалась математикою. Тому не дивно, що після закінчення з зо­ло­тою медаллю середньої школи, вона стає студенткою математичного відділення фі­зи­ко-ма­те­матичного факультету Київського педагогічного інституту (зараз Педагогіч­ний універ­си­­­тет ім. М. Драгоманова). Майбутній педагог вчилась на відмінно, приймала ак­ти­в­­ну участь у громадському житті інституту, була ленінським стипендіатом.


Після отримання диплому з відзнакою Зоя Пав­лів­на за призначенням поїхала працювати вчи­телем математики у село Красна Слобідка Обухівського району. Потім вчителювала у київській вечірній школі робітничої молоді, а згодом стала аси­стентом  кафедри вищої математики Київського ви­щого артилерійського училища.


У жовтні 1969 р. З.П. Ординська пройшла по конкурсу на посаду асистен­та кафедри вищої математики Київського політехнічного інституту, з яким пов’язано все її пода­ль­ше життя. У 1973 р. Зоя Павлівна вступає до аспірантури КПІ по спеціальності диференціа­ль­ні рівняння, де її керівником був видатний український математик академік А.М. Самойлен­ко. По закінчені аспірантури та захис­ту кандидатської дисертації (1977 р.) Зоя Павлівна пройшла довгий, насичений численними здобутками, шлях від асистента до доцента кафедри вищої математики. Високий професіоналізм, багаторічна плідна педагогічна та організаційна робота З.П. Ординської відзначені почесними грамотами Вченої ради КПІ, подякою та цінним подарунком міського голови Києва (2002р.), почесним знаком „Відмінник освіти України” (2001р.) тощо.


Зоя Пав­лів­на блискуче викладає курси вищої ма­те­матики, мате­матич­ного аналізу, аналітичної геометрії, методики розв’язання задач з ви­щої  математики на таких факу­ль­тетах як ФІОТ та ФМФ, а також проводить велику науково-методичну роботу. Вона є автором і співавтором значної кількості науково-методичних робіт і навчальних посіб­ни­ків, серед яких варто відзначити: Дистанційний курс “Вища математика” для студентів економічних спеціальностей (2013р.), “Вища математика. Теорія, приклади, задачі для розв’язування: Посібник для студентів фінансово–економічного профілю” (2012р.), “Математичний аналіз: Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Теорія поля” (2018р.), “Математичний аналіз: Диференціальне числення функцій багатьох змінних” (2018р.), “Математичний аналіз: Диференціальні рівняння” (2019р.).


Зоя Павлівна користується великою повагою студентів і колег за досконале знання предметів, які вона викладає, доброзичливість, працелюбність та делікатність. Вона завжди готова допомогти й не жаліє для цього своїх сил та часу.


Колектив фізико-математичного факультету та кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей щиро вітає Зою Павлівну з визначним ювілеєм! Бажаємо міцного здоров’я, добробуту, творчого довголіття та здійснення планів задля розвитку улюбленої справи.