Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Наукові дослідження в рамках спільного україно-швейцарського проекту

2015-12-14

З кінця 2014 року діє спільний науковий проект "Багатовимірні задачі для випадкових блукань та правильно змінні функції з застосуваннями для маркованих точкових процесів та випадкових множин" Інституту математичної статистики та страхової математики (університет Берн, Швейцарія) та кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей НТУУ “КПІ”, який підтримує швейцарський фонд SNF.

Наукові дослідження у рамках проекту отримали додатковий імпульс на початку грудня 2015 року під час візиту українських вчених у м.Берн., коли спільними зусиллями українських та швейцарських вчених було досліджено підсилений закон великих чисел для маркованих точкових процесів з застосуваннями до множин відновлення. Ці дослідження буде продовжено на початку лютого 2016 року в Києві, коли математики НТУУ “КПІ” будуть приймати колег з Швейцарії.