Фізико-математичний факультет

Меморіальна дошка, присвячена Б.В.Гнеденку

2017-12-11

Меморіальна дошка, присвячена Б.В.Гнеденку

Меморіальну дошку, присвячену видатному математику, академіку АН УРСР Борису Володимировичу Гнеденку (1912-1995), https://uk.wikipedia.org/wiki/Гнєденко_Борис_Володимирович відкрито 5 грудня 2017 року на будівлі за адресою вул. Прорізна, 10, де у 50-х роках мешкав Борис Володимирович з дружиною та двома синами (у той час він був директором Інституту математики Академії наук УРСР). На відкритті дошки були присутні учні та колеги Б.В.Гнеденка, які мешкають у Києві, представники Київської міської державної адміністрації, а також його син - Д.Б.Гнеденко, доцент кафедри теорії ймовірностей Московського державного університету.

Б.В.Гнеденко є всесвітньо відомим вченим перш за все своїми роботами з теорії ймовірностей, головною з яких є його спільна (1949 р.) з А.М.Колмогоровим монографія "Граничні розподіли для сум незалежних випадкових величин". Він є автором першого (1950 р.) підручника з теорії ймовірностей, написаного українською мовою. Підручник пізніше видано десятьма мовами народів світу. Друге українське видання підручника з'явилось у 2010 році. Загально відомими є його роботи з теорії масового обслуговування та теорії надійності. Він є автором багатьох робіт з історії математики та методики викладання математики.

Менш відомо, що після від'їзду до Москви академіка С.О.Лебедєва (керівника проектів МЭСМ та БЭСМ), Б.В.Гнеденко очолював в Києві лабораторію, в якій створено електронно-обчислювальну машину "Київ" та машину для розв'язання систем лінійних рівнянь (до 700 рівнянь). Він очолював колектив, який розробив електронного діагноста серцевих захворювань. Б.В.Гнеденко також є автором (разом з В.С.Королюком та К.Л.Ющенко) першого в СРСР підручника з програмування.

Меморіальна дошка, присвячена Б.В.Гнеденку