Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Матеріально-технічне забезпечення кафедри

Навчальна лабораторія

На кафедрі МАтаТЙ створено нову комп’ютерну «Лабораторію інформаційних технологій, машинного навчання та аналізу даних» на 10 робочих місць. Ця подія відкриває нові можливості для здобувачів освіти всіх рівнів. Студенти вивчають багато дисциплін, які потребують не лише теоретичних знань, а й комп’ютерної практики. Дослідження динаміки та прогнозування біржових індексів, оцінка ризиків у страхуванні та інвестуванні, створення регресійних моделей, дослідження часових рядів, реалізація методу імітаційного моделювання Монте-Карло – усе це і багато іншого стало можливим вивчати, використовуючи програмне забезпечення на мовах програмування Python та R, які надають широкі можливості для обробки та аналізу великих масивів статистичних даних та зображення процесів у графічному вигляді. Комп’ютерне моделювання допомагає краще розуміти статистичні дані та випадкові процеси через візуалізацію та наочність. Аспіранти, що навчаються за ОНП «Математика», відтепер мають можливість проводити свої дослідження на базі нової комп’ютерної лабораторії із сучасним програмним забезпеченням.

 

Бібліотека кафедри

Бібліотека кафедри МАтаТЙ містить:

  • класичні підручники із різних розділів математики, перевірені часом та апробовані багатьма студентами та аспірантами;
  • підручники та навчальні посібники, написані викладачами нашої кафедри, які охоплюють освітню програму 111 Математика;
  • закордонні навчальні видання іноземними мовами, що відображають сучасні тенденції розвитку математичної науки;
  • періодичні видання, такі як матеріали конференцій, фахові журнали та багато іншого.