Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

ОП: Другий (магістерський) рівень вищої освіти: Магістри наукові (1 рік 9 місяців)

 • Ф-каталог магістр 111 Математика 2021
 • Положення про вибір дисциплін

Освітньо-наукові програми (ОНП)

Навчальні плани

Робочі навчальні плани

Обговорення ОП

Відгуки та рецензії

Дисципліни, що викладаються

Обов‘язкові (нормативні) компоненти ОП

 • Цикл загальної підготовки
  ЗО1 Інтелектуальна власність та патентознавство
  ЗО2 Сталий інноваційний розвиток
  ЗО3 Практичний курс іншомовного наукового спілкування
  ЗО4 Розробка стартап проектів
  ЗО5 Інформаційно-комунікаційні технології у педагогіці  
  ЗО6 Методика викладання вищої математики
  ЗО7 Обробка даних методами дисперсійного аналізу

 • Цикл професійної підготовки
  ПО1 Фінансова математика фондового ринку
  ПО2 Курсова робота з фінансової математики фондового ринку
  ПО3 Прикладні моделі нелінійного регресійного аналізу
  ПО4 Аналіз часових рядів
  ПО5 Ланцюги та процеси Маркова
  ПО6 Методи математичної економіки
  ПО7 Випадкові блукання у задачах фінансової математики
  ПО8 Курсова робота з випадкових блукань у задачах фінансової математики
  ПО9 Наукова робота за темою магістерської дисертації
  ПО10 Науково-дослідна практика
  ПО11 Виконання магістерської дисертації

Вибіркові компоненти ОП

 • Цикл професійної підготовки (2 семестр)
  Вибір 3 дисциплін (5 кредитів) зі списку
   
  Стохастичні диференціальні рівняння та їх застосування
  Дифузійні процеси та їх властивості
  Броунівський рух та неперервні мартингали
  Методи Монте Карло
  Статистичне моделювання у наближених обчисленнях
  Чисельне статистичне моделювання
  Застосування правильно змінних функцій у теорії ймовірностей
  Класи адитивних функцій в теорії ймовірностей
  Функції Карамати і їх застосування в теорії ймовірностей 

 • Вибір 2 дисциплін (4 кредити) зі списку
  Комп‘ютерна статистика
  Статистичний аналіз даних засобами мови R
  Обчислювальна статистика
  Актуарна математика
  Теоретичні основи створення страхових продуктів
  Математичні аспекти загального страхування

 • Цикл професійної підготовки (3 семестр)
  Вибір 1 дисципліни (5 кредитів) зі списку

  Процеси Леві у моделях фінансової математики
  Випадкові процеси з незалежними приростами та застосування у теорії фінансів
  Процеси Леві та їх траєкторії

 • Вибір 1 дисципліни (4 кредити) зі списку
  Чисельні методи розв‘язання стохастичних диференціальних рівнянь
  Елементи стохастичного числення та його застосування
  Стохастичне інтегрування: теорія та застосування

Опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Результати опитування

Відгуки до ОП

Залишити відгук (forms.google.com)