Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Норми бального оцінювання 

2018-01-31

На сайті Департаменту навчальної роботи опубліковано Норми бального оцінювання рейтингування науково-педагогічних працівників (ухвалено Методичною радою, протокол № 3 від 23.11.2017 р.) - http://osvita.kpi.ua/files/downloads/Normu_rejtungy_NPP_%202018.pdf