Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Спеціалізація «Страхова та фінансова математика»

Страхова та фінансова математика12.05.2014 Вчена Рада НТУУ «КПІ» прийняла рішення про відкриття спеціалізації «Страхова та фінансова математика» на кафедрі математичного аналізу та теорії ймовірностей.

Диплом зі спеціальності «Страхова та фінансова математика» є першим кроком на шляху отримання звання актуарія в Україні.

 

Серед областей професійної діяльності, які потребують спеціалістів з актуарних методів

 • ризик-менеджмент у фінансових інститутах,
 • ризик-менеджмент у нефінансових інститутах,
 • актуарна справа у страхуванні,
 • актуарна справа в недержавних пенсійних та соціальних програмах.

Спеціалізацію «Страхова та фінансова математика» на кафедрі математичного аналізу та теорії ймовірностей, яку у подальшому планується перетворити у спеціальність з тією ж назвою, можна співставити з такими магістерськими програмами університетів США та Європи як:

 • Insurance and Risk Management;
 • Actuarial Science / Actuarial Management;
 • Financial Engineering / Quantitative Finance.

Кожна з цих програм реалізується десятками університетів в Америці та Європи.

 

У 2014-2015 навчальному році магістрам кафедри, які оберуть цю спеціалізацію, пропонуються такі дисципліни:

 1. Математичні моделі економіки
 2. Ціноутворення та хеджування фінансових інструментів
 3. Стохастичні моделі страхування
 4. Математична теорія ризиків
 5. Стохастичні основи страхування рухомого майна