Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті»

19–20 квітня 2013 року в Національному технічному університеті України «КПІ» пройшла міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті», організатором якої була кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей.

Організаційний комітет:
проф. Клесов О.І. (Київ, Україна, голова Оргкомітету)
проф. Вірченко Н.О. (Київ, Україна)
проф. Іванов О.В. (Київ, Україна)
доц. Диховичний О.О. (Київ, Україна)
доц. Гайдей В.В. (Київ, Україна, секретар Оргкомітету)

На конференцію було подано 174 доповіді від 226 учасників з 6 країн (Україна, Росія, Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Нігерія).

Учасниками конференції були зроблені доповіді у секціях:
1. Застосування математики в суміжних науках —70
2. Методика викладання вищої математики — 42
3. Історія точних наук — 30
4. Сучасні освітні технології у вищій школі — 31

Відкрив конференцію голова Оргкомітету — професор О. І. Клесов.

На пленарному засіданні доповіді зробили:
1. І. В. Бейко (НТУУ «КПІ»). Про підвищення якості навчання математичних дисциплін із використанням комп’ютерів
3. Н. М. Задерей, Г. Д. Нефьодова (НТУУ «КПІ»). В. І. Арнольд і проблеми сучасної математичної освіти
4. І. В. Алєксєєва , В. О. Гайдей, О. О. Диховичний, Н. Р. Коновалова, Л. Б. Федорова, А. Ф. Дудко (НТУУ «КПІ») Про електронне навчання вищої математики в НТУУ «КПІ»
5. Г. П. Буцан (Інститут математики НАН України). Про викладання математики англійською мовою
6. А. Г. Дем’яненко (Дніпропетровський державний аграрний університет). Погляди С. П. Тимошенка на роль математики у технічній освіті та деякі реалії сучасної інженерної освіти в Україні.

Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті» Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті» Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті» Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті» Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті»