Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
Українською | In English

Павленков Володимир Володимирович

Старший викладач кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей

Павленков Володимир Володимирович

Працює в КПІ з 2005 року

Викладає на факультетах: ІПСА, РТФ, ФМФ

Дисципліни:
Вища математика (РТФ);
Математичний аналіз, лінійна алгебра та аналітична геометрія (ФІОТ)

Сторінка викладача в системі Інтелект

Список публікацій в Google Scholar

Розклад занять на rozklad.kpi.ua

Освіта:

НТУУ «КПІ», 2007р., математика, магістр математики

Основні наукові інтереси:

Теорія RV-функцій та її застосування

Останні наукові праці:

1. В.В. Булдигін, В.В. Павленков, Деякі асимптотичні властивості дисперсійних матриць похибки оцінювання фільтрів Калмана-Б’юсі // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2009. – №2. – с. 142-147. http://bulletin.kpi.ua/2009-2-21

2. Булдигiн В. В., Павленков В. В. Узагальнення теореми Карамати про асимптотичну поведiнку iнтегралiв // Теорiя ймовiрностей та мат. статистика. – 2009. – № 81. – C. 13 – 24.

3. В. В. Булдыгин, В. В. Павленков, Теорема Караматы для регулярно log-периодических функций // Укр. матем. ж., 2012. - 64, № 11. - С. 1443-1463. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11253-013-0741-6