Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
Українською | In English

Василик Ольга Іванівна

Професор кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей

Василик Ольга Іванівна

Працює в КПІ з 2018 року

Викладає на факультетах: ФМФ

Дисципліни:
Актуарна математика (магістри)
Дискретна математика (бакалаври)
Математичні аспекти загального страхування (бакалаври)
Основні математичні моделі процесів ризику (бакалаври)
Основи теорії випадкових процесів (бакалаври)

Сторінка викладача в системі Інтелект

Список публікацій в Google Scholar

Розклад занять на rozklad.kpi.ua

Освіта:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1997

Науковий ступінь:

Доктор фіз.-мат. наук, 01.01.05 Теорія ймовірностей і математична статистика, 09.02.2021

Вчене звання:

Доцент, 23.12.2008

Основні наукові інтереси:

Теорія $\phi$-субгауссових випадкових процесів та їх застосування, моделювання випадкових процесів

Останні методичні праці:

О.І. Василик, М.В.Карташов, В.П. Кнопова, К.В. Ральченко, А.Ю. Рижов, Г.М. Шевченко “МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ до лабораторних та самостiйних робiт з дисциплiни “Математична статистика”. К., Видавничо-полiграфiчний центр «Київський унiверситет», 84 с. – 2014.

Василик О.І., Яковенко Т.О. “Лекції з теорії і методів вибіркових обстежень: навчальний посібник”. К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 208 c. – 2010.

Василик О.І., Карташов М.В., Шевченко Г.М., Ямненко Р.Є. "Теорія ймовірностей: Методичні вказівки до лабораторних та самостійних робіт". К.: ВПЦ "Київський університет", 60 c. – 2008.

Останні наукові праці:

Див. весь список

4. Василик О.I., Гопкало О.М., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. Деякi властивостi та оцiнки для φ-субгауссових випадкових процесiв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки, №4, 2019, c. 18 — 22.

5. Василик О.І. Оцiнювання розподiлу супремуму строго φ-субгауссового процесу квазiдробового ефекту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки, №2, 2019, c. 7 — 16.

6. Козаченко Ю.В., Василик О.І. Рівномірна збіжність вейвлет-розкладів випадкових процесів з класів V(φ,) // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ., Вип. 1 (32), 2018, с. 108 — 115.

Нагороди:

Грамота Національної академії наук України за цикл робіт «Дослідження властивостей φ-субгауссових випадкових процесів», 2001.

Премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2007 року в номінації «Молодим ученим за наукові праці» за цикл наукових праць «Властивості φ-субгауссових випадкових процесів та процесів з класів V(φ,ψ)».

Інші досягнення:

Член керівного комітету Балтійсько-Скандинавсько-Української мережі зі статистики вибіркових обстежень (Baltic-Nordic-Ukrainian Network on Survey Statistics, https://wiki.helsinki.fi/display/BNU), з 2007 р.

Участь у товариствах:

European Women in Mathematics (EWM, https://www.europeanwomeninmaths.org/)

International Statistical Institute (ISI, https://www.isi-web.org/)

International Association of Survey Statisticians (IASS, http://isi-iass.org/home/)