Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Четверта міжнародна науково-практична конференція
«Математика в сучасному технічному університеті»

24–25 грудня 2015 року, Київ

Оновлено:
Матеріали Четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Математика в сучасному технічному університеті» (pdf, 6.4Mb)

Секції

1. Застосування математики в суміжних науках.

2. Методика викладання математики у вищій школі.

3. Історія точних наук.

4. Сучасні освітні технології у вищій школі.

Робочі мови Конференції: українська, англійська, російська, білоруська.

Конференція проводиться заочно. Передбачається публікація доповідей на сайті та у друкованих Матеріалах конференції.

Організаційний комітет

проф. О.І. Клесов (Київ, Україна, голова Оргкомітету)

проф. Н.О. Вірченко (Київ, Україна)

проф. О.В. Іванов (Київ, Україна)

доц. О.О. Диховичний (Київ, Україна)

доц. В.О. Гайдей (Київ, Україна, секретар Оргкомітету)

Важливі дати

жовтень 2015 — інформаційне повідомлення

23 грудня 2015 – закінчення реєстрації та подачі матеріалів

до 15 січня 2016 — публікація електронного варіанту на сторінці matan.kpi.ua/uk/mvstu4.html

до 20 січня 2016 — друк і розсилання Матеріалів Конференції.

З питань, зв’язаних з конференцією, пишіть на адресу victor144169@gmail.com Гайдею Віктору Олександровичу.

Вимоги до оформлення доповіді

[завантажити: заявка на участь (.doc), зразок тез доповіді (.doc)]

Доповідь (2–4 повні сторінки), яку буде надруковано в Матеріалах конференції, і заявка подається однією з робочих мов конференції у форматі .doc чи .tex+.pdf згідно з такими вимогами:

Береги: зверху, зліва, справа — 2 см, знизу — 3 см. 

Шрифт тексту — TimesNewRoman, 14 pt (нестиснений та немасштабований). 

Основний текст: одинарний міжрядковий інтервал, абзац — 1 см, вирівняно по ширині. 

Усі математичні формули (навіть які складаються з однієї літери) мають бути редаговними і створеними в одному з формульних редакторів.

Структура: 

НАЗВА ДОПОВІДІ (великими літерами, грубий шрифт, центровано); 

Ініціали та Прізвище (грубий шрифт, центровано); 

Назва установи, Місто, Країна (курсивом, центровано), 

електронна адреса;

через рядок — текст повідомлення. 

Формули поза рядком тексту — центровані (з номерами праворуч). Формули нумерувати лише за наявності посилань.

Через рядок після основного тексту заголовок

Список літератури (грубий шрифт, центровано) і сам список літератури.

Надсилати на адресу: victor144169@gmail.com

Можна надсилати також презентацію або відео-виступ на тему доповіді, які буде розміщено на сторінці Конференції.

Сплачуйте оргвнесок лише після одержання підтвердження, що доповідь прийнято до друку.

Організаційний внесок

Організаційний внесок складає:

•  для учасників з України — 250 грн.;

•  для студентів та аспірантів з України — 150 грн;

•  для учасників з країн СНД — еквівалент 25 дол. США.

Вартість пересилання Матеріалів поштою для учасників з України: 50 грн. (сплачується лише при потребі одержати друкований примірник).

Якщо від одного автора подано більше як одну доповідь, то за другу доповідь сплачується — 75 %, за третю і наступні — 50 % оргвнеску (уточнюйте електронною поштою).

Оргвнесок можна сплатити: (обов’язково надсилайте електронну копію квитанції).

1. Переказом на картку Приватбанку 5168 7423 1828 1593, Гайдею Віктору Олександровичу.

2. У робочі дні, з 10 до 16, в НТУУ «КПІ» (7-й корпус, кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей, к. 437),  тел. (380)-(044)-454-97-40.