Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

П’ята міжнародна науково-практична конференція
«Математика в сучасному технічному університеті»

29–30 грудня 2016 року, Київ

NEW: Матеріали конференції:

Секції

1. Застосування математики в суміжних науках.

2. Методика викладання математики у вищій школі.

3. Історія точних наук.

4. Сучасні освітні технології у вищій школі.

Робочі мови Конференції: українська, англійська, російська, білоруська.

Конференція проводиться заочно. Передбачається публікація доповідей на сайті: http://matan.kpi.ua/uk/mvstu5.html
і у друкованих Матеріалах конференції.

Організаційний комітет

проф. О.І. Клесов (Київ, Україна, голова Оргкомітету)

проф. Н.О. Вірченко (Київ, Україна)

проф. О.В. Іванов (Київ, Україна)

доц. О.О. Диховичний (Київ, Україна)

доц. В.О. Гайдей (Київ, Україна, секретар Оргкомітету)

Важливі дати

жовтень 2016 — інформаційне повідомлення

28 грудня 2016 – закінчення реєстрації та подачі матеріалів

до 20 січня 2017 — публікація електронного варіанту на сайті
http://matan.kpi.ua/uk/mvstu5.html

до 1 лютого 2017 — друк і розсилання Матеріалів Конференції.

З питань, зв’язаних з конференцією, пишіть на адресу

mmtu@matan.kpi.ua

Гайдею Віктору Олександровичу.

Вимоги до оформлення доповіді

Доповідь (2–4 повні сторінки), яку буде надруковано в Матеріалах конференції, і заявка подається однією з робочих мов конференції у форматі .doc чи .tex+.pdf згідно з такими вимогами:
Береги: зверху, зліва, справа — 2 см, знизу — 3 см.
Шрифт тексту — TimesNewRoman, 14 pt (нестиснений та немасштабований).
Основний текст: одинарний міжрядковий інтервал, абзац — 1 см, вирівняно по ширині.
Усі математичні формули (навіть які складаються з однієї літери) мають бути редаговними і створеними в одному з формульних редакторів.

Структура:

НАЗВА ДОПОВІДІ (великими літерами, грубий шрифт, центровано);
Ініціали та Прізвище (грубий шрифт, центровано);
Назва установи, Місто, Країна (курсивом, центровано),
електронна адреса;
через рядок — текст повідомлення.
Формули поза рядком тексту — центровані (з номерами праворуч). Формули нумерувати лише за наявності посилань.
Через рядок після основного тексту заголовок 
Список літератури (грубий шрифт, центровано)
і сам список літератури.

Зразок тез доповіді (doc)

Зразок тез доповіді (tex)

Заявка на участь (doc)

Надсилати на адресу: mmtu@matan.kpi.ua

Можна надсилати також презентацію або відео-виступ на тему доповіді, які буде розміщено на сторінці Конференції.

Організаційний внесок

Сплачуйте оргвнесок лише після одержання підтвердження, що доповідь прийнято до друку.

Організаційний внесок складає:

• для учасників з України — 300 грн.;

• для аспірантів і вчителів шкіл з України — 200 грн;

• для студентів та аспірантів з України — 150 грн;

• для закордонних учасників — еквівалент 20 дол. США.

Вартість пересилання Матеріалів поштою для учасників з України: 50 грн.
(сплачується лише при потребі одержати друкований примірник).

Якщо від одного автора подано більше як одну доповідь, то за другу доповідь сплачується — 75 %, за третю і наступні — 50 % оргвнеску (уточнюйте електронною поштою).

Оргвнесок можна сплатити: (обов’язково надсилайте електронну копію квитанції).

1. Переказом на картку Приватбанку 5168 7423 1828 1593, Гайдею Віктору Олександровичу.

2. У робочі дні, з 10 до 16, в НТУУ «КПІ» (7-й корпус, кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей, к. 437).