Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Дисципліни, що викладаються

Наступні дисципліни викладаються кафедрою математичного аналізу та теорії ймовірностей студентам фізико-математичного факультету. Цей список не вичерпує всю програму для студентів-математиків (інші дисципліни, наприклад алгебра або геометрія, викладаються іншими кафедрами факультету).

БАКАЛАВРИ

Семестр 1

 • Математичний аналіз функції однієї змінної
 • Основи фінансової математики
 • Вступ до теорії ймовірностей 

Семестр 2

 • Математичний аналіз функції однієї змінної
 • Дискретна математика

Семестр 3

 • Математичний аналіз функції багатьох змінних
 • Комплексний аналіз

Семестр 4

 • Математичний аналіз функції багатьох змінних
 • Комплексний аналіз

Семестр 5

 • Теорія ймовірностей
 • Теорія міри та інтеграл Лебега

Семестр 6

 • Функціональний аналіз

Семестр 7

 • Імовірністна теорія чисел та елементи криптографії
 • Математична статистика та випадкові процеси

Семестр 8

 • Додаткові глави теорії ймовірностей

МАГІСТРИ

Семестр 1

 • Аналіз часових рядів
 • Основи наукових досліджень
 • Педагогіка вищої школи
 • Стохастичні диференціальні рівняння та їх застосування
 • Методи математичної економіки

Семестр 2

 • Комп’ютерна статистика
 • Ланцюги та процеси Маркова
 • Метод Монте Карло
 • Застосування правильно змінних функцій в теорії ймовірностей
 • Фінансова математика фондового ринку

Семестр 3

 • Лінійний регресійний аналіз
 • Рандомізовані алгоритми
 • Інформ.комун.технол при викладанні вищої математики 
 • Педагогіка вищої школи

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Семестр 1

 • Граничні теореми для випадкових процесів

Семестр 2

 • Узагальнені процеси відновлення