Department of Mathematical Analysis and Probability Theory

Останні матеріали

Див. також: Дистанційні курси


МА_3
Викладач: О.Г. Білий
Навчальна_програма_ВМ_МА_3_2022екстернат_РТФ.pdf
Методичні_вказівки_МА_3_екстернат.pdf
Зразки_білетів_ДКР_та_залікових_завдань_МА_3_2022екстернат.pdf


Відеолекції з математики для абітурієнтів
Лектор: О.Г. Білий
ч.1 https://youtu.be/yU9QFmp2FDg
ч.2 https://youtu.be/jdIN0WTwzHY
ч.3 https://youtu.be/t-q2FYsTlDU


Презентація "Послідовність Фібоначчі"
Лектор: О.Г. Білий
Послідовність Фібоначчі


Вища математика для економістів
Конспект лекцій для студентів І курсу економічних спеціальностей
Укладачі: Ю.П. Буценко, О.О. Диховичний, О.А. Тимошенко
ВМдЕ.Конспект.pdf


Математичні моделі в економічних задачах
Практикум для студентів І курсу економічних спеціальностей
Укладачі: Ю.П. Буценко, О.О. Диховичний, О.А. Тимошенко
ВМдЕ.Практикум.pdf


Інтегральне числення функції однієї змінної. Гамма- та бета-функції
Практикум для студентів І курсу фізику-математичного факультету
Укладачі: О.О. Дем’яненко, В.В. Дрозд, В.А. Жук
Prak-MA2-ZhDD.pdf


Методичні вказівки до проведення модульної контрольної роботи за темою диференціальне числення функцій багатьох змінних
Укладачі: О.О. Дем’яненко, К.Ю. Мамса
– К.:2019. - КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 24с.
dm-kr-fbz.pdf


Задачник з курсу математичного аналізу. Частина 4. Диференціальні рівняння
Укладачі: Ю.П. Буценко, О.О. Дем’яненко, К.Ю. Мамса, М.М. Перестюк
– КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2022. - 62с.
bdmp-zadachnyk-4.pdf


Задачник з курсу математичного аналізу для студентів технічних ВНЗ. Частина 3. Інтегральне числення функцій багатьох змінних. Теорія Поля
Укладачі: Ю.П. Буценко, О.О. Дем’яненко, К.Ю. Мамса, М.М. Перестюк
– КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2019. - 80с.
bdmp-zadachnyk-3.pdf


Задачник з курсу математичного аналізу для студентів технічних ВНЗ. Частина 2. Диференціальне числення функцій багатьох змінних
Укладачі: Ю.П. Буценко, О.О. Дем’яненко, К.Ю. Мамса, М.М. Перестюк
– К.:, 2017.- КПІ ім. Ігоря Сікорського - 56с
bdmp-zadachnyk-2.pdf


Задачник з курсу математичного аналізу для студентів технічних вузів. Частина 1. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної
Укладачі: Ю.П. Буценко, О.О. Дем’яненко, К.Ю. Мамса, М.М. Перестюк
– К.:, 2014.–НТУУ «КПІ».-124 с.
bdmp-zadachnyk-1.pdf


Программа бакалаврського іспиту з математики для студентів ФМФ зі спеціальності 6.040201 Математика
прогр_бакал_2019.pdf


Методичні рекомендації з питань організації практики студентів та складання робочих програм практики КПІ ім. Ігоря Сікорського

методичні_рекомендації_практика_2018(1).pdf


Про організацію та планування освітнього процесу 2019-2020 навчального.pdf

Про_організацію_та_планування_освітнього_процесу_2019_2020_навчального.pdf


Зразок екзаменаційного білета
Екзаменаційний білет - бакалаври, магістри.doc


Рекомендації щодо проведення попередньої експертизи атестаційних справ здобувачів учених звань доцента, професора, старшого дослідника в Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, укладені на основі положень Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 656 зі змінами, внесеними Постановою Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 308.
доц.нов.rar
проф. нов.rar
Рекомендації- 3.doc


До уваги випускників-магістрів!

Зразки до оформлення магістерських дисертацій, рецензій тощо:
До оформлення магістерський дисертацій


До уваги студентів ФМФ, які проходять практику:

Договір на практику.doc

Щоденник зразок 2017.doc


Тимчасове положення про організацію освітнього процесу
в КПІ ім. Ігоря Сікорського

http://kpi.ua/regulations

http://osvita.kpi.ua/files/boxes/metod_mater_navch.html


Функції комплексної змінної.
Практикум з компл. аналізу для студ. 3 курсу фіз.-мат. ф-ту
Укладач: В.В. Дрозд
Функції комплексної змінної.pdf


Невизначені інтеграли:
Метод. вказівки до викон. типової розрахунк. роботи з матем. аналізу для студ. 1 курсу фіз.-мат. ф-ту
Укладачі: З.П. Ординська, Л.А. Репета, В.В. Дрозд
Невизначені інтеграли.pdf


Криві, поверхні та тіла:
Метод. вказівки з матем. аналізу для студ. 2 курсу фіз.-мат. ф-ту
Укладач: В.В. Дрозд
Криві, поверхні та тіла.pdf


О.І. Клесов
Елементарна теорія чисел та елементи криптографії
Підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "математика та статистика"
Елементарна теорія чисел та елементи криптографії (pdf, 298kB)


Календар на 1 семестр для заповнення розкладу.

Календар 1 сем 2017.pdf


Бібліографічне посилання
Загальні положення та правила складання
ДСТУ 8302:2015

Бібліографічне посилання.pdf


Теорія ймовірностей і математична статистика
Методичні вказівки до виконання типового розрахунку
Укладачі: Булдигін В.В., Буценко Ю.П., Диховичний О.О.
МВТР Теорія ймовірностей і математична статистика.pdf
Завдання для самостійної роботи.pdf


Аналітична геометрія та лінійна алгебра. Диференціальне числення функцій однієї змінної
Збірник індивідуальних завдань і зразки розв’язань
Для студентів економічних спеціальностей
Укладачі: З.П. Ординська, Л.А. Репета
ТР ФММ 1сем 2016.pdf


Методичні рекомендації для написання курсових робіт
Методичні рекомендації для написання курсових робіт.pdf


Теми курсових робіт

Біноміальні моделі фінансових ризиків
Біноміальні моделі фінансових ризиків -курсові-роботи.pdf

Фінансова математика фондового ринку
Фінансова математика фондового ринку -курсові-роботи.pdf


Програма вступного випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра зі спеціальності  111 Математика
Програма фахового вступного випробування маг зі спеціальності 111 Математика.pdf 
Програма додаткового вступного випробування маг зі спеціальності 111 Математика.pdf


Ймовірнісна теорія чисел та елементи криптографії
для студентів IV курсу ФМФ
Викладач: проф. Клесов О.І.
Лекція 9. Криптоаналіз експоненціальних шифрів: cripto09.pdf


Ймовірнісна теорія чисел та елементи криптографії
для студентів IV курсу ФМФ
Викладач: проф. Клесов О.І.
Лекція 8. Експоненціальні шифри: cripto08.pdf


Ймовірнісна теорія чисел та елементи криптографії
для студентів IV курсу ФМФ
Викладач: проф. Клесов О.І.
Лекція 7. Криптоаналіз лінійних шифрів: cripto07.pdf


Ймовірнісна теорія чисел та елементи криптографії
для студентів IV курсу ФМФ
Викладач: проф. Клесов О.І.
Лекція 6. Лінійні шифри: cripto06.pdf


Operational calculus
Didactic material for a modal reference work on mathematical analysis
for students of 2nd year engineering faculties
Compilers: N. Zaderey, K. Mamsa, G. Nefodova, M. Perestyuk.
Операційне числення English version 4_11_2016.pdf


Ймовірнісна теорія чисел та елементи криптографії
для студентів IV курсу ФМФ
Викладач: проф. Клесов О.І.
Лекція 4. Алгоритми Евкліда: cripto04.pdf


Шифр Цезаря
Додатковий матеріал та задачі;
для студентів IV курсу ФМФ
cripto02.pdf


Ймовірнісна теорія чисел та елементи криптографії
для студентів IV курсу ФМФ
Викладач: проф. Клесов О.І.
cripto01.pdf


Для студентів IV та VI курсів ФМФ:
Зразок щоденника для проходження практики
ЩОДЕННИК ЗРАЗОК 2015.doc


Питання вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 111 Математика
pytannya-vstup-aspirantura-111-matematyka-2016.doc


Комплексний аналіз
Методичні вказівки до виконання типової розрахункової роботи 
для студентів фізико-математичного факультету.
Укладач: В.В.Дрозд
Compl-an.pdf


Конспект лекцій та питання для підготовки до іспиту з теорії випадкових процесів
2016, спеціалісти, V курс
Викладач: проф. Клесов О.І.
konspekt(V-kurs,2016).pdf
99-exam.pdf


Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. Теорія поля. Диференціальні рівняння
Збірник завдань до типової розрахункової роботи
для студентів І курсу технічних факультетів
Укладачі: С.В. Горленко, Л.Б. Федорова, В.О. Гайдей
ТР-ФБЗ.pdf


Диференціальне числення функцій та вектор-функцій декількох змінних
Метод. вказівки до викон. типової розрахунк. роботи з матем. аналізу
для студ. 2 курсу фіз.-мат. ф-ту
Уклад.: В.В. Дрозд
Диференціальне числення функцій та вектор-функцій декількох змінних


Матеріали для курсової роботи з теорії випадкових процесів
для студентів V курсу ФМФ
Викладач: проф. Клесов О.І.
Л07. Задачи о разорении и поглощении (pdf, 234.3kB)
Л08. Вероятностное пространство для бесконечного случайного блуждания (pdf, 203.5KB)
Л09. Возвращения бесконечного блуждания (pdf, 180.1kB)
Л10. Свойства случайного блуждания, которые выполняются почти наверное (pdf, 171.4kB)
Л11. Процесс броуновского движения или винеровский процесс (pdf, 199.6kB)
Л13. Функции Хаара и Шаудера (pdf, 129.2kB)
Л14. Конструктивное определение винеровского процесса (pdf, 125.9kB)
Л12. Процессы восстановления (pdf, 137.3kB)
Л15. Случайные векторы (pdf, 178kB)
Л16. Гауссовские случайные векторы (pdf, 177kB)
Л17. Характеристическая функция гауссовского случайного вектора (pdf, 163kB)


Вступ на 5 курс (магістр/спеціаліст)


Диференціальне та інтегральне числення функцій кількох змінних. Диференціальні рівняння
Практикум (І курс, ІІ семестр)
Укладачі: І.В. Алєксєєва, В.О. Гайдей, О.О. Диховичний, Л.Б. Федорова
ПрактикумВМ2-2016 (pdf, 2.6Mb)


Додатковий матеріал для самостійної роботи студентів IV курсу ФМФ
Викладач: проф. Клесов О.І.
Парадокс Бертрана. Курсова робота (pdf, 165kB)
Зв’язок між теорією чисел та криптографією (pdf, 164kB)
Шифр Цезаря (pdf, 182kB)
Мультиплікативні шифри (pdf, 104kB)
Алгоритм Евкліда (pdf, 133kB)
Шифр Хілла (pdf, 135kB)
Лінійні шифри (pdf, 115kB)
Експоненціальні шифри (pdf, 153kB)
Криптосистеми з відкритим ключем (pdf, 521kB)
Цифровий підпис (pdf, 308kB)
Питання до заліку ФМФ 29.12.2015 (pdf, 113kB)


ТР для студентів I курсу ФММ з дисципліни "Математика для економістів"
Укладачі: В.В. Булдигін, З.П. Ординська, Л.А. Репета
Частина 1
Частина 2
Частина 3
Частина 4


Контрольна робота 1
Викладач: проф. Клесов О.І.
KR-1.pdf


Питання до іспиту для студентів 1 курсу ФМФ
Викладач: В.В. Дрозд
Питання до іспиту 2 семестр-2015
Список означень 2 семестр-2015


Питання до іспиту для студентів 2 курсу ФМФ
Викладач: В.В. Дрозд
Питання до іспиту 4 семестр-2015
Список означень 4 семестр-2015


Питання до колоквіумів для студентів 1 курсу ФМФ
Викладач: В.В. Дрозд
kolokvium-2-1.pdf
kolokvium-2-2.pdf
kolokvium-2-3.pdf
kolokvium-2-4.pdf


Питання до колоквіумів для студентів 2 курсу ФМФ
Викладач: В.В. Дрозд
kolokvium-4-1.pdf
kolokvium-4-2.pdf
kolokvium-4-3.pdf
kolokvium-4-4.pdf


Методичні вказівки до типової розрахункової роботи «Деякі розділи елементарної математики»
для студентів ФМФ
Укладач: В.В. Дрозд
drozd-elem-mat.pdf


Методичні вказівки до типової розрахункової роботи «Інтеграл Рімана»
для студентів ФМФ
Укладач: В.В. Дрозд
drozd-integral-rimana.pdf


Методичні вказівки до типової розрахункової роботи «Теорія поля та кратні інтеграли»
для студентів ФМФ
Укладач: В.В. Дрозд
drozd-teoriya-polya.pdf


Питання до колоквіуму з вищої математики для студентів 1 курсу ФІОТ
(ІІ семестр)
Викладач: доц. З.П. Ординська
Колокв пит ФІОТ 2 сем.pdf


Теми рефератів по курсу «Методика розв’язання задач з вищої математики»
для студентів V курсу ФМФ
Викладач: доц. З.П. Ординська
Теми-рефератів-ФМФ-Ординська.docx


Питання на залік та іспит 2014/15 н.р.
Викладач: доц. З.П. Ординська
Питання залік ФММ_1сем 14-15
Питання іспит ФІОТ 1 сем 14-15
Питання іспит ФІОТ 3 сем 14-15


Додатковий матеріал для самостійної роботи студентів VI курсу ФМФ

Викладач: проф. Клесов О.І.
"Рандомизация и теория отпечатков": pdf, 158kB
"Простейшие криптографические методы": pdf, 305kB
"Математичне сподівання випадкових величин": pdf, 179kB
"Теорема Штейнгауса": pdf, 1.0MB
"Ряд Эйлера": pdf, 133.1kB
"Гипотеза Харди": pdf, 152.5kB
"Задачи классов P и NP": pdf, 113.4kB
"Алгоритм Евклида": pdf, 196kB
"Датчики случайных чисел": pdf, 198.3kB
"Рандомизированные опросы 1": pdf, 161.9kB
"Рандомизированные опросы 2": pdf, 145.2kB
"Рандомизация в медицине": pdf, 197.5kB
"Сжатие информации": pdf, 192kB
"Последовательный анализ": pdf, 153kB
"Монотонные версии": pdf, 125.4kB


Теми дипломних робіт
(для студентів 5 курсу ФМФ)
Теми дипломних робіт 2014 (pdf, 71.4kB)


Додатковий матеріал для самостійної роботи студентів V курсу ФМФ

Викладач: проф. Клесов О.І.
Асимптотика вероятности последнего возвращения (pdf, 146.7kB)


Аналiтична геометрiя та лiнiйна алгебра
Конспект лекцiй для студентiв технiчних факультетiв
Укладачi: Ординська З.П., Орловський I.В., Руновська М.К.
Алгебра_геометрия_лекции (pdf, 1.7Mb)


Зразок титульної сторінки для курсової роботи з курсу «Інтегральні перетворення»
Викладач: проф. Рущицький Я.Я.
titul_kursova.rtf


Аналітична геометрія. Лінійна алгебра.
Збірник завдань до розрахункової роботи для студентів І курсу технічних факультетів
Укладачі: Буценко Ю.П., Барановська Г.Г., Дем’яненко О.О., Нефьодова Г.Д., Симчук Я.В.
Аналітична геометрія. Лінійна алгебра.Типовий розрахунок.pdf


Математика для економістів
Посібник для студентів фінансово-економічного профілю
Укладачі: З.П. Ординська, Л.А. Репета
Mатематика для економ. 2014


Операційне числення
Практикум для студентів другого курсу технічних спеціальностей
Укладачі: Н.М. Задерей, К.Ю. Мамса, Г.Д. Нефьодова
Операційне числення. Практикум. 43 с.


Вступ до математичного аналізу. Диференціальне та інтегральне числення. Функцій однієї змінної.
Методичні вказівки до типової розрахункової роботи з математичного аналізу
Укладачі: Дрозд В.В., Жук В.А., Маловічко Т.В.
МА.Метод.вказівки до типової 1.pdf
МА.Метод.вказівки до типової 2.pdf


Колоквіум та екзамен з математичного аналізу, 2 семестр
Викладач: В.А. Жук
Жук В.А. Колоквіум МА IV.pdf
В.А. Жук. Екзамен з математичного аналізу ФІОТ,групи ІП,ІТ ІІ семестр.pdf
В.А. Жук. Екзамен з математичного аналізу, групи ІС-ФІОТ, ІІ семестр.pdf


Відеокурс «Дискретна математика»
Клесов О.І., Грегуль Ю.О.
http://matan.kpi.ua/uk/videokurs-discret-math.html


З матеріалів засідання кафедри 09.04.2014
campus.pptx.pdf
campus-instr.pdf
Додаток1_2014.pdf
Див. також: Інструкція.pdf


Захист дипломних робіт спеціалістів кафедри, 14.04.2014
Коновал А.В.


Аналітична геометрія. Лінійна алгебра
Збірник завдань до типової розрахункової роботи для студентів І курсу факультетів електроного профілю
Укладачі: Н.Р. Коновалова, Г.Г. Барановська, І.О. Федотова та ін.
pdf, 1.2Mb


Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної
Збірник завдань до типової розрахункової роботи для студентів І курсу технічних факультетів
Укладачі: Л.Б. Федорова, Н.Р. Коновалова, І.В. Алексєєва та ін.
pdf, 1.3Mb


Ряди. Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення
Збірник завдань до типової розрахункової роботи для студ. 2-го курсу технічних факультетів
Укладачі: С.В. Горленко, Л.Б. Федорова, В.О. Гайдей
pdf, 800kB


Диференціальне та інтегральне числення функцій кількох змінних. Диференціальні рівняння. Конспект лекцій (І курс ІІ семестр)
Укладачі: В.О. Гайдей, Л.Б. Федорова, І. В. Алєксєєва, О.О. Диховичний
pdf, 3.4MB


Диференціальне та інтегральне числення функцій кількох змінних. Диференціальні рівняння. Практикум (І курс ІІ семестр)
Укладачі: І.В. Алєксєєва, В.О. Гайдей, О.О. Диховичний, Л.Б. Федоров
pdf, 5.3MB


Програма вступного іспиту та державного іспиту з математики
програма вступ маг,спец.pdf
прогр_бакал_13_14.pdf


Зразок оформлення щоденника практики студентів: doc, 548.4kB


Питання на іспит з математичного аналізу для студентів 2 курсу ФІОТ
Викладач: Ординська З.П.
pdf, 70.5kB


Лінійні та евклідові простори
Методичні вказівки до вивчення розділу
Укладачі: Буценко Ю.П., Задерей Н.М., Нефьодова Г.Д., Симчук Я.В.
pdf, 533kB


Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної
Методичні вказівки до вивчення теоретичного курсу для студентів першого курсу технічних факультетів
Укладачі: Дем’яненко О.О., Репета Л.А.
pdf, 10.2Mb


Положення про державну атестацію студентів НТУУ «КПІ»
з прикладами оформлення дипломних робіт для студентів-спеціалістів та магістрів
та вимоги щодо оформлення слайдів на захист дипломних робіт
Положення про ДА: doc, 320kB
Вимоги до слайдів: doc, 24.0kB


Питання для колоквіуму з вищої математики для студентів ФІОТ (ІIІ семестр)
Викладач: Ординська З.П.
pdf, 68.8kB


Додатковий матеріал для самостійної роботи студентів III курсу ФМФ
Викладач: проф. Клесов О.І.
"Независимые события": pdf, 97.7kB
"Свойства математического ожидания": pdf, 126.3kB


Лінійна алгебра та аналітична геометрія
Навчальний посібник
Укладачі: Булдигін В.В., Алєксєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О. Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б.
pdf, 10.1MB


Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної
Конспект лекцій
для студентів I курсу технічних спеціальностей
Укладачі: Алєксєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Федорова Л.Б.
pdf, 2.0MB


Ряди. Функції комплексної змінної. Операційне числення
Конспект лекцій
для студентів II курсу технічних спеціальностей
Укладачі: Алєксєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Федорова Л.Б.
pdf, 1.7MB


Лінійна алгебра та аналітична геометрія
Практикум для студентів I курсу технічних спеціальностей
Укладачі: Алєксєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Федорова Л.Б.
pdf, 4.0MB


Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної
Практикум для студентів I курсу технічних спеціальностей
Укладачі: Алєксєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Федорова Л.Б.
pdf, 5.3MB


Ряди. Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення
Практикум для студентів ІІ курсу технічних спеціальностей
Укладачі: Алєксєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Федорова Л.Б.
pdf, 3.5MB


Вища математика 2
Навчальний посібник для студентів технічних напрямків підготовки
Укладач: Бакун В.В.
pdf, 4.5MB


Екзаменаційні питання ФІОТ (II семестр)
Викладач: Ординська З.П.
pdf, 130.7kB
(Зразок білета та відповіді на нього: pdf, 362.4kB)


Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів з курсу «Аналітична геометрія та лінійна алгебра»
Криві другого порядку та перетворення прямокутної системи координат на площині
Для студентів першого курсу технічних факультетів
Укладач: Мулик О.В.
pdf, 1.2Mb


Зразок екзаменаційних білетів за формою № Н-5.05
doc, 25kB


Числові та функціональні ряди. Ряди Фур’є, інтеграл Фур’є
Дидактичний матеріал до модульної контрольної роботи з математичного аналізу для студентів другого курсу технічних факультетів
Укладачі: Задерей Н.М., Мамса К.Ю., Нефьодова Г.Д.
pdf, 721kB


Питання для колоквіуму з вищої математики для студентів ФІОТ (ІІ семестр)
Викладач: Ординська З.П.
pdf, 125kB


Методичні вказівки до виконання контрольної роботи зі збереження знань за перший семестр
для студентів технічних факультетів
Укладачі: Дем’яненко О.О., Репета Л.А.
pdf, 1.4MB


Список питань до заліку з курсу функціональний аналіз (теорія операторів) для студентів IV курсу ФМФ
Викладач: Жук В.А.
pdf, 50.8kB


Додатковий матеріал для самостійної роботи з вищої математики студентів I курсу заочного відділення ВІТІ
Викладач: Цитрицька Л.М.
Лекція 1: pdf, 169kB, Лекція 2: pdf, 570kB, Лекція 3: pdf, 852kB, Лекція 4: pdf, 1.56MB


Вступ до теорії рівнянь математичної фізики
Методичні вказівки
Укладачі: Буценко Ю.П., Задерей Н.М., Нефьодова Г.Д., Симчук Я.В.
pdf, 487kB


Методичні вказівки до модульної контрольної роботи (МКР-1) „Векторна
алгебра. Аналітична геометрія” для студентів технічних спеціальностей
Укладачі: Буценко Ю.П., Дем’яненко О.О., Мамса К.Ю., Симчук Я.В.
pdf, 416kB


Вища математика. Теорія, приклади, задачі для розв'язування
Посібник для студентів фінансово-економічного профілю
Укладачі: Булдигін В.В., Ординська З.П., Репета Л.А.
pdf, 10.3MB


Питання на колоквіум з вищої математики для студентів ФІОТ
Викладач: доц. Ординська З.П.
1й семестр: pdf, 71kB; 2й семестр: pdf, 57.8kB


Питання на іспит з вищої математики для студентів ФІОТ
Викладач: доц. Ординська З.П.
pdf, 89.5kB


Перетворення Лапласа та його застосування
Навчальний посібник
Укладачі: Рудоміно-Дусятська І.А., Сікорський Ю.Г.
pdf, 371kB


Методичні вказівки до вивчення розділу «Ряди»
Варіанти типових завдань для студентів фізико-математичних спеціальностей
Укладачі: Жук В.А., Дрозд В.В.
pdf, 913kB


Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. Елементи теорії поля. Диференціальні рівняння
Методичні вказівки до виконання короткочасних контрольних робіт з математичного аналізу для студентів першого курсу технічних факультетів
Укладачі: Дем’яненко О.О., Репета Л.А.
pdf, 721kB


Питання з курсу "охорона праці в галузі" на держ. іспити з математики
pdf, 54.2kB


Комплексні числа та елементи вищої алгебри
Дидактичні матеріали до модульної контрольної роботи з аналітичної геометрії та лінійної алгебри для студентів першого курсу технічних факультетів
Укладачі: Задерей Н.М., Мамса К.Ю., Нефьодова Г.Д.
pdf, 181kB


Диференціальне числення функцій однієї змінної
Методичні вказівки до проведення модульної контрольної роботи для студентів технічних факультетів 1-го курсу
Укладачі: Дем'яненко О.О., Нефьодова Г.Д.
pdf, 237kB


Контрольні роботи з теорії ймовірностей
Укладачі: Соловйова Т.В., Тихонова О.Г., Цитрицька Л.М.
Контрольна робота 1. Основні поняття теорії ймовірностей
pdf, 120kB
Контрольна робота 2. Випадкові величини
pdf, 187kB
Контрольна робота 3. Багатовимірні випадкові величини. Система двох випадкових величин
pdf, 189kB


Інтегральне числення функцій багатьох змінних. Елементи теорії поля. Диференціальні рівняння
Дидактичні матеріали до короткочасних контрольних робіт з математичного аналізу для студентів першого курсу технічних факультетів
Укладачі: Дем'яненко О.О., Репета Л.А.
pdf, 5.91MB


Додатковий матеріал для самостійної роботи:
за темою "Перетворення випадкових величин" (ФМФ, III курс, "Теорія ймовірностей та математична статистика")
pdf, 220kB
за темою "Алгоритми класів P та NP" (ФМФ, VI курс (магістри), "Стохастичний аналіз (рандомізовані алгоритми)")
pdf, 360kB


Математичні олімпіади — 2011
Методичні вказівки до розв'язання задач
Укладачі: Булдигін В.В., Ільєнко А.Б., Орловський І.В.
pdf, 189kB


Математичні олімпіади — 2010
Методичні вказівки до розв'язання задач
Укладачі: Булдигін В.В., Ільєнко А.Б., Орловський І.В.
pdf, 245kB


Математичні олімпіади — 2009
Методичні вказівки до розв'язання задач
Укладачі: Булдигін В.В., Ільєнко А.Б., Орловський І.В.
pdf, 364kB


Математичні олімпіади — 2008
Методичні вказівки до розв'язання задач
Укладачі: Булдигін В.В., Ільєнко А.Б., Орловський І.В.
pdf, 402kB


Математичні олімпіади, 2007
Посібник із розв'язання задач
Укладачі: Булдигін В.В., Гайдей В.О., Жук В.А., Орловський І.В.
pdf, 366kB